Długosz rozmawia … o gospodarce wodnej

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Długosz rozmawia”, dnia 8.03.2023 naszą szkołę odwiedził dr Zbigniew Brenda.

Nasz gość jest związany z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Towarzystwem Miłośników Włocławka. Jest aktywnym działaczem Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz Stowarzyszenia Salutaris, zajmującego się pomocą gminom w obliczu katastrof naturalnych. W ramach przedsięwzięcia w ciągu najbliższych miesięcy Długoszacy będą mieli okazję wysłuchać pogadanek i wykładów dotyczących spraw lokalnych.

Tematem dzisiejszego spotkania była gospodarka wodna, a ściślej mówiąc kwestia zapory wodnej we Włocławku. Pan doktor Zbigniew Brenda przybliżył historię powstania włocławskiej tamy, zwracając uwagę na planowaną koncepcję kaskady dolnej Wisły. Zaprezentował szanse i zagrożenia wynikające z faktu, że owe uregulowanie rzeki oparło się jedynie na jednym stopniu wodnym umiejscowionym właśnie w naszym mieście, zamiast na planowanych  kilkunastu progach wodnych.

Spotkanie z dzisiejszym gościem było bardzo interesujące. W ramach kolejnego wykładu pan dr Zbigniew Brenda przybliży zagadnienie suszy na Kujawach. Dziękujemy za złożenie wizyty w naszej szkole!

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel historii

Skip to content