Lekcja muzealna w Muzeum Historii Włocławka

Młodzież Długosza rozszerzająca historię z klas pierwszych, drugich i trzecich liceum, miała okazję 9. marca uczestniczyć w lekcji muzealnej pt. Powstanie styczniowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. To jedna z wielu ciekawych ofert edukacyjnych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu historii naszego regionu podczas ważnych wydarzeń dziejowych. Spotkanie prowadził pracownik merytorycznych p. Marian Cieślak. Wykład połączony z prezentacją dotyczył przebiegu powstania w naszym regionie, ważnych przywódców oraz miejsc potyczek stoczonych przez powstańców. Lekcję zakończyło zwiedzanie wystawy stałej muzeum – Dzieje Włocławka i regionu od pradziejów do PRL – u. Ekspozycja w układzie chronologicznym wyodrębnia dziewięć tematycznych przestrzeni. W pierwszej zatytułowanej „Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”, licznie prezentowane są świadectwa materialne kultur archeologicznych z obszarów dzisiejszej Polski oraz regionu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej — od epoki kamienia do okresu wpływów rzymskich. Kolejne części ekspozycji (Początki Civitas Vladislavia; W Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Niespełnione nadzieje wolności; W cieniu fabrycznych kominów; Na progu niepodległości; W Drugiej Rzeczypospolitej; W latach II wojny światowej; W szaro-czerwonym świecie PRL) dotyczą historii grodu i miasta Włocławka. W wielu punktach wystawy, jak np. zmagania polsko-krzyżackie, czy też okres powstań narodowych i inne, przybliżone są dzieje ościennych miejscowości.

Wizyta w muzeum była cennym doświadczeniem i dała możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu historii naszego regionu.

Anna Baranowska

Skip to content