Profilaktyka uzależnień – spotkanie policji z wychowankami internatu

W dniu 09.03.2023 r. odbyło się spotkanie mieszkańców szkolnego internatu z przedstawicielkami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – st. asp. Panią Eweliną Reszczyńską oraz Specjalistką Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KMP Panią Edytą Olszewską.

Tematem prelekcji był problem zażywania oraz posiadania substancji psychoaktywnych oraz konsekwencje prawne, które owe zjawiska za sobą niosą.

Panie policjantki przeprowadziły pogadankę z uczniami, tłumacząc jak narkotyki, alkohol, papierosy i inne środki psychoaktywne wpływają na organizm młodego człowieka. Panie wytłumaczyły również, jak zmieniły się przepisy prawne i jakie konsekwencje mogą wynikać z nieprzestrzegania prawa. Omówiły również procedury jakie są wykorzystywane
w przypadkach nie stosowania się do norm społecznych. Młodzież miała również okazję sprawdzić jak czuje i zachowuje się człowiek, pod wpływem alkoholu czy narkotyków zakładając alko i narkogogle – dla wychowanków było to ciekawe doświadczenie.

Warto sobie przypomnieć:

  • szkoła i jej teren jest miejscem publicznym;
  • palenie/picie alkoholu w miejscach publicznych jest wykroczeniem;
  • każdy nauczyciel jest na prawach funkcjonariusza publicznego;
  • Dyrektor szkoły zgodnie z prawem ma uprawnienia, by nałożyć karę na ucznia;
  • w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu zawsze należy poinformować rodziców a także wezwać pogotowie ratownicze;
  • w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod wpływem narkotyków/dopalaczy zawsze należy poinformować rodziców, wezwać pogotowie ratownicze oraz zawiadomić Policję oraz Sąd Rodzinny;
  • według polskiego prawa pełnoletność uzyskuje się wraz z ukończeniem 18 lat. Osoby młodsze nazywa się:
  • małoletnimi lub niepełnoletnimi (w prawie cywilnym)
  • nieletnimi (w prawie karnym), poniżej 17 r.ż.

Spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze. Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę Paniom Ewelinie oraz Edycie z KMP – zawsze możemy liczyć na wsparcie w działaniach profilaktycznych.

Marzena Żuber – pedagog szkolny

Skip to content