Janek Markowski laureatem Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki!

Z wielką radością i satysfakcją dzielimy się z Wami jakże wspaniałą informacją, że uczeń naszej szkoły – Jan Markowski z klasy 8a SP – został laureatem Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki. Uzyskane osiągnięcie zwalnia ucznia z obowiązku pisania egzaminu ósmoklasisty z matematyki – automatycznie ma za niego przyznane 100% punktów!

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najważniejszych sprawdzianów wiedzy, w jakich mogą startować uczniowie. Samo uczestnictwo w nich wymaga od ucznia ogromnego zaangażowania oraz wielu godzin ciężkiej pracy. Na wszystkich etapach konkursu (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) uczniowie rozwiązywali pisemny test zawierający zadania z matematyki. Zagadnienia często znacznie wykraczały poza program szkolny, a zadania wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia. Janek perfekcyjnie sprostał tym wszystkim wymaganiom.

Janku, bardzo Ci gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych. Jesteśmy z Ciebie dumni!

Emilia Chodoła

Skip to content