Długoszacy wzięli udział w konferencji naukowej “Zasoby wody i ich ochrona” z okazji Światowego Dnia Wody

W środę 22. marca w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, odbyła się hybrydowa konferencja naukowa “Zasoby wody i ich ochrona”, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Wody. Pomysłodawczyni wydarzenia – pani Dorota Łańcucka, zaprosiła sześciu prelegentów, którzy w barwny i ciekawy sposób omówili wodną tematykę z różnych punktów widzenia. Jako ostatni wystąpił pan Konrad Trokowski – nauczyciel chemii w ZSK, który krótko przedstawił realizację projektu edukacyjnego pt. “Analiza fizykochemiczna wody z Wisły” współfinansowanego przez Fundację “Anwil”. W konferencji jako słuchacze uczestniczyło także pięcioro długoszaków rozszerzających chemię.

Po przywitaniu uczestników konferencji przez dyrektor KPCEN-u we Włocławku – panią Grażynę Troszyńską, głos zabrała główna organizatorka wydarzenia – pani Dorota Łańcucka, która w krótkim słowie wstępnym wprowadziła wszystkich zebranych stacjonarnie i zdalnie w tematykę konferencji. Jako pierwszy głos zabrał pan mgr Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w zdalnym wystąpieniu przedstawił sposoby zapobiegania niedoborom wody w naszym województwie. Następnie pan dr inż. Waldemar Kuta – prezes zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie szeroko omówił projekt budowy kaskady dolnej Wisły w Siarzewie jako kluczowego planu przeciwdziałania powodziom i suszom. Trzecią prelegentką była pani mgr Bogna Dominiak – rzecznik prasowy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, która przedstawiła doświadczenia miasta Bydgoszczy w zagospodarowaniu wód deszczowych w ramach programu “Bydgoska Retencja +2050”. Do tego tematu odniósł się także pan mgr Adam Jabczyński – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim, prezentując źródła wody pitnej w Polsce.

Ostatnie dwie prezentacje przygotowali i wygłosili praktycy – pani dr Maria Palińska – dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku i pan Konrad Trokowski – nauczyciel chemii w ZSK we Włocławku, którzy przedstawili realizacje projektów edukacyjnych związanych z wodą. Pani dyrektor Palińska omówiła projekt “Woda – energia – tama” współfinansowany przez Fundację “Energa”, dzięki któremu możliwe będzie kształtowanie prawidłowych nawyków wodnych dzieci i młodzieży w kwestii racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Pan Konrad omówił natomiast realizację projektu edukacyjnego “Analiza fizykochemiczna wody z Wisły” współfinansowanego przez Fundację “Anwil”. Tematyka ta została przedstawiona także w pierwszym tegorocznym numerze Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego “UczMy”, który był do pobrania w wersji drukowanej podczas konferencji.

Po wydarzeniu dziennikarze TVP Bydgoszcz i TV Kujawy przeprowadzili krótkie wywiady z prelegentami, w tym także z panem Konradem Trokowskim.

Remigiusz Morawski (1c LO), Konrad Trokowski

Skip to content