Uczniowie Długosza uczestniczyli w obchodach Dnia Świętości Życia

W czwartek 23 marca 2023 roku, dwa dni przed świętem Zwiastowania Pańskiego, w diecezji włocławskiej obchodzony był XXIX Narodowy Dzień Świętości Życia. Do katedry na modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych wybrały się dwie klasy licealne (IIIa i IIa) oraz grupa uczniów szkoły podstawowej pod opieką ks. Jacka Buty, s. Marii Kowalik oraz p. Marzeny Żuber. Przed rozpoczęciem Mszy św. uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiej prelekcji na temat duchowej adopcji dziecka poczętego. Zachęcała ona do podjęcia szlachetnej inicjatywy ratowania życia zagrożonego aborcją. Na dziewięciomiesięczną modlitwę w tej intencji zdecydowała się około 20-osobowa grupa dorosłych i młodzieży, którzy z zapalonymi świecami złożyli swoją deklarację na ręce diecezjalnego duszpasterza rodzin – ks. Piotra Wolnego.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Krzysztof Wętkowski. Odwołując się do tekstów liturgicznych z uroczystości Zwiastowania Pańskiego, zaznaczył on, że tak jak w Nazarecie Bóg zaprosił Maryję do współpracy w dziele odkupienia, zwraca się dziś do nas, mówiąc: „Pomóż Mi uratować człowieka”. Podkreślił również, że Bóg, wzywając do realizacji konkretnych zadań, zapewnia o swojej obecności i towarzyszeniu: „Ja będę z tobą”. W dalszej części biskup włocławski, przywołując dramat wojny i śmierci niewinnych ludzi oraz przykład gier komputerowych, gdzie życie nie ma większej wartości, przestrzegał przed utratą wrażliwości na wartość i godność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Zwrócił też uwagę na hipokryzję osób gotowych do największych poświęceń w obronie przyrody, a jednocześnie godzących się na mordowanie dzieci nienarodzonych. Swoje rozważania spuentował refleksją na temat skuteczności metody duchowej adopcji dziecka poczętego, wskazując z jednej strony na jej ewangeliczność, a z drugiej na obowiązujące w niektórych krajach zakazy modlitw przed klinikami aborcyjnymi. Zauważył również, że jeśli ktoś walczy z taką cichą modlitwą, to znaczy, że jest ona skuteczna i że jest to metoda Boża, a nie tylko ludzka. Kaznodzieja podziękował wszystkim podejmującym dzieło duchowej adopcji i zachęcił do wytrwałości w podjętych zobowiązaniach.

Dalsza część spotkania odbyła się w auli seminarium duchownego, gdzie zebrani goście mogli obejrzeć przedstawienie pt.  „Najpiękniejszy dar – życie” w wykonaniu uczniów ZSK im. ks. Jana Długosza pod kierunkiem p. Agnieszki-Lasoty Staszak i p. Tomasza Centkowskiego. Szczególnie wzruszającym momentem było wplecione w scenariusz spektaklu świadectwo niepełnosprawnej pani Małgorzaty Waszkiewicz.

Na zakończenie obchodów wszyscy obecni zostali zaproszeni do refektarza seminaryjnego na słodki poczęstunek, co stanowiło okazję do rozmów i refleksji nad usłyszanymi treściami.

ks. Jacek Buta

Skip to content