Rekolekcje wielkopostne dla SP 5-8 oraz LO – dzień 3

Trzeci, ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych, zgromadził dzieci i młodzież ZSK na Mszy Świętej. Samo słowo Eucharystia oznacza dziękczynienie. Społeczność  Długosza przybyła do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, aby podziękować za ten szczególny czas, który został nam dany w Wielkim Tygodniu, aby spotkać się z Jezusem obecnym w Jego Słowie, doświadczyć miłosierdzia w sakramencie pokuty oraz umocnić się przyjętą Komunią Świętą. Podkreślił to już we wprowadzeniu ks. dyrektor Jacek Kędzierski, uświadamiając młodzieży, że szkolne rekolekcje były przygotowaniem do przeżywania największych tajemnic wiary chrześcijańskiej podczas Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania.

Zebrani w świątyni uczniowie ze skupieniem wysłuchali ostatniej nauki rekolekcyjnej wygłoszonej w ramach homilii przez ks. Krzysztofa Rogalę. Kaznodzieja, nawiązując do słów: “Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, wyjaśnił młodzieży, na czym ma polegać nawracanie się i wiara. Aby wskazać młodym ludziom właściwy sposób realizowania życia, posłużył się kilkoma sugestywnymi obrazami. Życie, zgodnie z przytoczoną przez niego historią, jest jak wypełniany słój: należy do niego wkładać najpierw duże kamienie – najważniejsze wartości; będzie w nim miejsce także na drobniejszy  żwir, czyli naukę, codzienne obowiązki czy zainteresowania; na końcu zmieści się też piasek, który oznacza zabawę i przyjemności. Zauważył, że jeśli najpierw napełniłoby się słój piaskiem, nie byłoby w nim miejsca na cenne wartości i życie stałoby się miałkie i jałowe. Rekolekcjonista przyrównał również życie człowieka do ogrodu, który wciąż trzeba pielęgnować, odpowiednio podlewać i oczyszczać z chwastów. Przy czym chwastów nie można tylko przycinać, ale wyrywać z korzeniami – na tym ma polegać walka z pokusami i grzechem; należy usunąć przyczynę, źródło zła. To stanowi też istotę nawracania – jak podkreślił ks. Krzysztof. Nie jest to jednorazowa czynność, ale proces i praca nad sobą. Drugi człon hasła przewodniego: “(…) wierzcie w Ewangelię” skłonił do refleksji na temat poziomu duchowego naszej wiary. Wskaźnikiem stopnia wiary jest bliskość z Bogiem, z którym jak z przyjacielem należy się często spotykać w kościele, rozmawiać w osobistej modlitwie oraz słuchać Jego słów zawartych w Piśmie Świętym.

Na zakończenie Mszy św., przed błogosławieństwem, przedstawiciele młodzieży naszej szkoły złożyli życzenia Księżom w przeddzień pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa w Wielki Czwartek. Wyrazem wdzięczności za pasterską posługę były piękne słowa i bukiety kwiatów.

Przeżywanie Eucharystii uświetnił chór Długosza prowadzony przez p. Tomasza Centkowskiego, a oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie szkoły podstawowej pod opieką s. Marii Kowalik. Ksiądz dyrektor podziękował osobom bezpośrednio zaangażowanym w przebieg rekolekcji oraz wszystkim uczestnikom za obecność, wspólnotę modlitwy i właściwą postawę podczas nabożeństw.

Lidia Wiśniewska 

Skip to content