Każde powołanie jest wielką tajemnicą…

„Starajcie się okazywać wielki szacunek dla wszystkich pasterzy Kościoła, kaznodziejów i przewodników duchowych i przypatrz się, ilu ich jest na całym ziemskim globie”

[św. o. Pio]

 

Wielki Czwartek  to wyjątkowy dzień dla Kościoła – ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii oraz kapłaństwa. Zanim Chrystus podjął mękę i śmierć dla zbawienia świata, wraz ze swymi uczniami spożywał uroczyście Paschę, w trakcie której wypowiedział słowa: “To jest Ciało Moje…. to jest Krew Moja.” I to w każdej Mszy świętej uobecnione są te paschalne wydarzenia. Pod przewodnictwem biskupów i księży możemy uczestniczyć w Mszy św., składając chwałę i uwielbienie.

Dziękujemy za obecność kapłanów wśród nas i życzymy obfitości łask Bożych.

 

Karolina Szortyka

Skip to content