Laury recytatorskie dla złotoustych uczniów Długosza

W dniu 19. kwietnia 2023 roku w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku odbył się konkurs na interpretację głosową działa literackiego o tematyce historycznej.

Pani Katarzyna Kwiatkowska zachęciła uczniów Długosza, by wzięli w nim udział. Trud przygotowań zdolnych Długoszaków z animuszem podjęły polonistki naszej Szkoły. Pani Wioletta Piasecka pracowała z Janem Zarzeckim, który przeczytał fragment „Krzyżaków” i zajął II miejsce, z kolei Pani Aleksandra Michalak przygotowała do przesłuchań Lidię Orłowską, która ujęła Komisję interpretacją fragmentu „Medalionów” Zofii Nałkowskiej i otrzymała wyróżnienie. Pani Anna Taberska zajmowała się przygotowaniem do recytacji Karoliny Markowicz oraz Natalii Roszak. Obie uczennice wygłaszały fragmenty „Medalionów” Zofii Nałkowskiej, a Natalia zdobyła pierwsze miejsce za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!

Wyrazy podziękowania za opiekę sprawowaną nad uczniami kierujemy pod adresem Pani Natalii Wajer.

Anna Taberska

Skip to content