Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny

Dnia 20. kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył się etap diecezjalny 27. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Tegoroczny zakres konkursu obejmował treść Księgi Powtórzonego Prawa i Listu do Hebrajczyków, wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzem i słownikiem. Całość rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Witalisa pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Etap diecezjalny składał się z części pisemnej, w której wzięło udział 52 uczestników, oraz ustnej, do której przeszło 7 osób z najwyższymi  wynikami osiągniętymi po części pisemnej.

Naszą szkołę reprezentowały Kalina Zawierucha (3b LO) i Aleksandra Babis (3c LO), która zajęła 1. miejsce. Razem z dwójką innych uczestników będzie ona reprezentować naszą diecezję na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu w Niepokalanowie.

ks. Adam Zieliński

Skip to content