English, please… matura z języka angielskiego

English, please… matura z języka angielskiego

Drugi dzień zmagań maturalnych z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym stał pod znakiem egzaminu z języka obcego nowożytnego. W naszej szkole lwia część abiturientów tegorocznej sesji egzaminacyjnej (65 osób) zdecydowała się sprawdzić swoje umiejętność lingwistyczne w zakresie języka angielskiego (godz. 9:00), ale znalazła się też jedna osoba, która przystąpiła do egzaminu z języka niemieckiego (godz. 14:00).

Skip to content