English, please… matura z języka angielskiego

Drugi dzień zmagań maturalnych z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym stał pod znakiem egzaminu z języka obcego nowożytnego. W naszej szkole lwia część abiturientów tegorocznej sesji egzaminacyjnej (65 osób) zdecydowała się sprawdzić swoje umiejętność lingwistyczne w zakresie języka angielskiego (godz. 9:00), ale znalazła się też jedna osoba, która przystąpiła do egzaminu z języka niemieckiego (godz. 14:00).

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego w Nowej Formule 2023 składał się z 12 zadań, za które można otrzymać maksymalnie 60 punktów. Czas przewidziany na ich rozwiązanie wynosił 120 minut. Tematyka zadań dotyczących rozumienia tekstów czytanych (rozumienie ze słuchu) oscylowała wokół zagadnień związanych z takimi działami leksykalnymi jak praca, miejsce zamieszkania, kultura czy świat przyrody. W sekcji rozumienia tekstów pisanych (czytanie ze zrozumieniem) uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień z takich obszarów leksykalnych jak podróżowanie i turystyka, zakupy i usługi, kultura czy człowiek. Zadania sprawdzające znajomość środków oraz funkcji językowych miały za zadanie zweryfikować znajomość kolokacji czasownikowych, przymiotnikowych i wyrażeń przyimkowych oraz stosowanie zwrotów wyrażających opinie, pytanie o pozwolenie, a także formułowanie propozycji w codziennych kontekstach komunikacyjnych. Ukoronowaniem arkusza było zadanie dotyczące stworzenia krótkiego tekstu użytkowego, którym był email do kolegi dotyczący zwycięstwa w konkursie fotograficznym. Maturzyści musieli opisać w nim powody dla których wzięli udział w rzeczonym konkursie, zawrzeć elementy opisu dotyczące ich zdjęcia, przedstawić relację z ceremonii wręczenia nagród oraz zachęcić adresata listu do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu z deklaracją sposobu wsparcia go w przygotowaniach do tego przedsięwzięcia.

Entuzjastyczne opinie maturzystów, którzy byli przyjemnie zaskoczeni skalą trudności tegorocznych zadań, dają solidne podstawy ku temu, aby ze względnym spokojem oczekiwać wysokich wyników procentowych na świadectwach maturalnych. Trzymamy kciuki za równie pomyślny przebieg pozostałych egzaminów naszych długoszańskich abiturientów!

Jakub Kostrzewski

Skip to content