Uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym wielkim świętem państwowym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

4 maja 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie z klas 1b, 1c, 4c i 4b pod opieką pani Kamili Kurdubskiej, pani Ewy Jackowskiej oraz pana Marcina Jaskólskiego przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem flagi oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Była to również wyjątkowa okazja do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych. Tak w Małym Długoszu uczciliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Ewa Jackowska

Skip to content