Przyjęcie sakramentu bierzmowania przez uczniów klas 8 SP włocławskiego Długosza

18. maja młodzież klas ósmych przystąpiła do sakramentu bierzmowania, zwanego sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, dopełniającego łaski otrzymywane na chrzcie świętym. Znacząca jest sama nazwa sakramentu, pochodząca od bierzma, czyli belki z konstrukcji dachowej, podtrzymującej strop kościoła. Wraz z chrztem i eucharystią bierzmowanie należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Uroczystość została poprzedzona przez słowo wstępne Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich – księdza Jacka Kędzierskiego, który powitał zgromadzonych i zwrócił uwagę na wyjątkowość daty, bowiem 18 maja to 103. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

W imieniu Rodziców o sakrament bierzmowania poprosili Państwo Katarzyna i Bartłomiej Zarzeccy. Uroczystości przewodniczył ksiądz kanonik Marcin Idzikowski – Wikariusz Biskupi ds. katechizacji i szkolnictwa katolickiego. Liturgia zgromadziła przede wszystkim społeczność Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – Dyrekcję,  uczniów, ich rodziców i przyjaciół, nauczycieli wychowawców i katechetów.

Po przeczytaniu Ewangelii, zgodnie z zasadami liturgii, dyrektor szkoły prosił księdza kanonika o udzielenie sakramentu bierzmowania oraz zapewnił o należnym przygotowaniu młodzieży. Następnie uczniowie złożyli deklarację następującej treści: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”. W homilii ksiądz kanonik, nawiązując do czytań mszalnych, przekonywał, że życie człowieka składa się z rożnych momentów. Taką chwilą, która może zmienić jego życie jest bierzmowanie. Sakrament nie daje gwarancji uzyskania dojrzałości chrześcijańskiej, a jest raczej procesem wchodzenia w dorosłość. Powołując się na słowa Biblii uświadamiał,  że bycie przy Jezusie nie chroni od popełniania błędów czy cierpienia, ale daje siłę do walki w trudnych chwilach, które też są częścią ludzkiej egzystencji.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, wyznanie wiary, odśpiewanie hymnu i modlitwa oraz przyjęcie namaszczenia krzyżmem świętym.

Na zakończenie, w imieniu uczniów, głos zabrała Helena Linowiecka, uczennica klasy 8b, dziękując księdzu kanonikowi, Dyrekcji rodzicom, katechetom i wychowawcom za wparcie i przygotowanie do wstąpienia na drogę dojrzałości chrześcijańskiej.

Sakrament bierzmowania był zwieńczeniem trzyletniego okresu katechizacji i spotkań formacyjnych młodzieży, która przez ten czas starała się pogłębić swoją wiarę oraz relację z Bogiem. Godna oprawa muzyczna i liturgiczna naszych uczniów dodała szczególnego piękna tej wyjątkowej mszy świętej.

Sylwia Pietrzak

Skip to content