Egzamin ósmoklasisty – j.polski

23. maja 2023 r., egzaminem z języka polskiego, rozpoczęliśmy serię testów w formule Egzaminu Ósmoklasisty, do których przystąpiło 76 uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Przed rozpoczęciem egzaminu ksiądz dyrektor poprowadził wspólną modlitwę oraz życzył uczniom skupienia i pomyślnych wyników.

Uczniowie musieli wykazać się dużą znajomością „Balladyny”, gdyż właśnie fragment tej tragedii oraz pytania związane z analizą i interpretacją utworu Juliusza Słowackiego to polecenia, z którymi mierzyli się na początku. Pytań weryfikujących znajomość lektur obowiązkowych było oczywiście więcej. W jednym z nich ósmoklasiści mieli obowiązek przywołać utwór literacki, którego bohater odznaczał się jedną z trzech cech – rozwagą, optymizmem lub odpowiedzialnością. Tekst publicystyczny Jolanty Marii Berent „Odblokuj swój talent”, znajdujący się w dalszej części arkusza, sprawdzał natomiast umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczniowie musieli wykazać się także biegłością w redagowaniu streszczenia i zaproszenia. Sprawdzana była też umiejętność interpretacji plakatu i rysunku. Nie zabrakło poleceń z zakresu interpunkcji i ortografii. Ostatnie zadanie  polegało na napisaniu rozprawki lub opowiadania. W wypowiedzi argumentacyjnej należało udowodnić tezę: „to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych”. Opowiadanie dotyczyło zaś spotkania z wybranym bohaterem lektury obowiązkowej, który uświadamia nam, że „swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży”.

Drodzy Ósmoklasiści! Mamy nadzieję, że żadne z zadań egzaminacyjnych Was nie zaskoczyło! Życzymy Wam sukcesów i powodzenia podczas kolejnych dni egzaminu!

Sylwia Pietrzak

Skip to content