Warsztaty z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Dużego Długosza

W dniach 18,19,22 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Długosza we Włocławku przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji prawnej w ramach „Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży PARAFKA”.

Zajęcia przeprowadził pan Jacek Cudny – radca prawny i autor książek dla dzieci – człowiek kultury i prawa – laureat Kryształowego Serca Radcy Prawnego, przyznanego przez Krajową Radę Radców Prawnych za jego działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Warsztaty te wpisują się w zakres działań profilaktycznych naszej szkoły, a są realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023, na zlecenie Gminy Miasto Włocławek.

Celem zajęć było przekazanie młodzieży szkolnej rzetelnej wiedzy prawnej na temat realnych zagrożeń czyhających w wielu dziedzinach życia i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez osoby małoletnie. Uczniowie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że oni również podlegają odpowiedzialności prawnej. Prowadzący w przystępny i ciekawy sposób przedstawił jak reguły prawne funkcjonują w praktyce, a także uświadomił jak właściwie wypełniać zasady życia społecznego.

Najciekawszym elementem zajęć było przeprowadzenie scenki, w której to uczniowie przeprowadzili „proces sądowy” wcielając się w role: sędziego, prokuratora, oskarżonego i współwinnego.

W sumie udało się przeprowadzić 17 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział 325 uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy za wielkie zaangażowanie i przeprowadzenie warsztatów panu Jackowi Cudnemu i liczymy na dalszą pozytywną współpracę.

Podziękowania składam również pani Paulinie Kłonowskiej – pedagog szkolnej z SP za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia.

Organizator – Marzena Żuber – pedagog szkolny LO

 

Skip to content