Matematyczne zmagania ósmoklasistów

W środę 24. maja, punktualnie o godz. 9.00, uczniowie klas ósmych SP przystąpili do drugiej części Egzaminu Ósmoklasisty. Tym razem czekała na nich matematyka.

Przez 100 minut ich myśli skupione były wyłącznie na królowej nauk. Interpretacje, mierzenie na oko, czy przysłowiowe „lanie wody” byłyby daremnym trudem – tym razem liczyła się gruntowna znajomość wzorów i twierdzeń oraz ich praktyczne zastosowanie w zadaniach. Uczniowie zmagali się  na kartach tegorocznego arkusza z piętnastoma zadaniami zamkniętymi i czterema zadaniami otwartymi, których rozwiązania należało odpowiednio rozpisać w arkuszu egzaminacyjnym. Musieli oni wykazać się umiejętnością dotyczącą interpretacji danych, tworzenia strategii rozwiązania problemu i łączenia wiedzy z różnych działów matematyki, a także podawania argumentów uzasadniających poprawność rozumowania.

Drodzy Ósmoklasiści – najgorsze już za wami. Życzymy powodzenia jutro w trakcie zmagań z językiem nowożytnym!

Emilia Chodoła

Skip to content