„Wstrzymał słońce, ruszył ziemię” – rajd kopernikowski w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika

2023. obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543) – wybitnego astronoma, który udowodnił teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele „De Revolutionibus orbium coelestium” (“O obrotach sfer niebieskich”).

Jednakże ten uczony miał szerokie zainteresowania, podobnie jak inni renesansowi uczeni. Zajmował się medycyną, matematyką, prawem, kartografią, dyplomacją, filologią, a nawet strategią wojskową. Kierowała nim ciekawość, a odwaga myślenia i wytrwałość w dążeniu do prawdy pomagały w dokonywaniu ważnych odkryć.

Warto dodać, że w uchwale senackiej ustanawiającej rok 2023. Rokiem Mikołaja Kopernika podkreślono patriotyzm tego uczonego, który „przez całe życie był wiernym poddanym kolejnych królów polskich z dynastii Jagiellonów”, który uważał, że „nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem Ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić.”

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w naszym regionie odbywa się wiele wydarzeń organizowanych przez uczelnie, szkoły i organizacje społeczne. 30 maja Długosz wziął udział w Rajdzie Kopernikowskim, którego organizatorem był Oddział Włocławski Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Uczniowie z klas 2a, 2c, 3a i 3b liceum pod opieką p. A. Baranowskiej i p. A. Pawłowskiej mieli okazję przejść trasę Jezioro Czarne – Falbanka – Nadleśnictwo ul. Ziębia. Ważnym punktem w trakcie wędrówki duktami leśnymi było zwiedzanie włocławskiego obserwatorium astronomicznego i możliwość obserwacji nieba. Rajd zakończyło wspólne ognisko. Młodzież tym sposobem poznała miejsca upamiętniające Mikołaja Kopernika we Włocławku, utrwaliła wiedzę na temat życia polskiego astronoma i jego nauki oraz uczciła pamięć o tej wybitnej postaci.

Dziękujemy młodzieży za wzorowe zachowanie, godną postawę oraz chęć spędzenia czasu w aktywny sposób.

Anna Baranowska, Aneta Pawłowska

 

Skip to content