Z wizytą w Muzeum Diecezjalnym

W poniedziałek 5. czerwca br. uczniowie klas 4a, b i c szkoły podstawowej ,podczas lekcji plastyki, odwiedzili Muzeum Diecezjalne przy Placu Kopernika we Włocławku, gdzie zwiedzili wystawę pokonkursową pod hasłem “Maryjki – Maryja widziana oczyma młodych i starszych artystów”, która związana jest z peregrynacją ikony Matki Boskiej Częstochowskiej oraz z obchodzonym jubileuszem 900-lecia diecezji włocławskiej.

Po wystawie uczniów oprowadzał  ks. dr Jacek Buta, organizator wystawy. Ksiądz Jacek Buta w sposób bardzo ciekawy omówił prezentowane na wystawie prace plastyczne, projekty sukienek dla Matki Bożej. Zwiedzających zachwyciły one swoją wyjątkowością, zastosowaną techniką i starannością wykonania. Prowadzący omówił także będące na wystawie rzeźby oraz obrazy Matki Boskiej wykonane przez twórców ludowych. Wśród rzeźb uczniowie podziwiali Matkę Boską Skępską, Gromniczną, Częstochowską, Ostrobramską oraz Sianowską Królową Kaszub.

Uczniowie zostali także zapoznani z  wystawą pn. Listy do Matki Boskiej, pisane przez uczniów klas czwartych. Na wystawie mogliśmy zobaczyć list napisany przez Gabrysię Małachowską z klasy 4a. Prowadzący w sposób interesujący omówił ideę zorganizowania konkursów i wystawy, co wiąże się z peregrynacją ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej diecezji oraz z obchodzonym jubileuszem 900-lecia jej istnienia. Uczniowie mieli okazję w sposób bardzo ciekawy dowiedzieć się także kilku informacji nt. historii Muzeum Diecezjalnego.

Bardzo serdecznie dziękujemy ks. dr. Jackowi Bucie za bardzo ciekawą lekcję muzealną, która wpisuje  się w wyjątkowe wydarzenia w naszej diecezji, a także zachęciła uczestników do rozmowy na temat historii i sztuki ludowej.

Bożena Sobierajska – organizator wyjścia

Skip to content