Pierwsza pomoc medyczna w klasie 1a SP

Dnia 14 czerwca 2023 r. odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w których wzięli udział uczniowie kl. 1a SP. Poprowadził je ratownik medyczny pan Łukasz Kalinowski, tata Agatki wraz z lekarzem panem Łukaszem Kanderskim. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak często boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dlatego niewątpliwie od najmłodszych lat należy uczyć, w jaki sposób należy zachować się, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie mogli poczuć się jak mali ratownicy. Poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowali czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem bardzo istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc. Na koniec zajęć uczniowie podziękowali panom za wspaniałą lekcję i wręczyli drobne upominki. Mali Długoszacy natomiast otrzymali dyplomy Małego Ratownika.

Katarzyna Wiśniewska

Skip to content