Wycieczka klas trzecich do Balczewa

Dnia 12 czerwca 2023 r. klasy trzecie wraz z wychowawcami oraz p. Kingą Musialik i p. Marta Wójciak wybrały się na wycieczkę do Balczewa. Pierwszym punktem programu były zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej, które łączyły teorię z praktyką. Najpierw w dużym kolorowym holu przy specjalnych stanowiskach dzieci dowiedziały się co to są odpady, a potem poznały zasady ich segregacji. Na konkretnych przykładach pokazano uczniom, które przedmioty można poddać recyklingowi. Dzieci mogły też zaobserwować poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, do momentu powstania granulatu, który można wykorzystać ponownie do produkcji. Następnie lekcja prowadzona była w sali. Tam dzieci wykonywały ćwiczenia, a także zapoznały się z prezentacją multimedialną. Część praktyczna zajęć odbywała się w hali produkcyjnej. Tam było dokładnie widać, jak powstaje granulat i co można z niego zrobić. Na zakończenie każdy z uczestników dostał w prezencie kolorowe doniczki wyprodukowane na miejscu przez wtryskarkę. Drugim punktem wycieczki było spotkanie z leśniczym, który przybliżył dzieciom tematykę związaną z ochroną przyrody, gospodarką leśną, ochroną przeciwpożarową oraz szkodnictwem leśnym. Korzystając z uprzejmości pana leśniczego w specjalnie wyznaczonym miejscu mogliśmy upiec kiełbaski przy ognisku. Po wspólnym posiłku był także czas na śpiewy i tańce.

Katarzyna Sobolewska

Skip to content