“We are for U” – spotkanie na auli

W dniu dzisiejszym naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele fundacji „We are for U”, a wśród nich Pan Bartosz Durma – absolwent naszej szkoły. Celem tej wizyty była promocja programu „Młodzi. Aktywni. Zaangażowani – po co tutaj jesteśmy” mającego na celu wyszukiwanie młodych talentów wśród uczniów szkół średnich. Gościem specjalnym spotkania była Pani Anna Gembicka – Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Zebranych w auli szkolnej uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych mediów powitała Pani Urszula Brykalska – Wicedyrektor ds. Liceum. Następnie zebrani mogli wysłuchać relacji przedstawiciela fundacji, p. Bartosza Durmy, dotyczącej udziału w olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, która otworzyła mu drogę do szeroko zakrojonych działań w formie projektów społecznych na arenie krajowej.

Kolejnym prelegentem była pełniąca funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Anna Gembicka. Przywołując wspomnienia z czasów studenckich, opowiedziała zgromadzonym o początkach swej działalności publicznej zainaugurowanej w ramach aktywności prowadzonej w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

Dwójka wolontariusze zrzeszonych w organizacji „We are for U” podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego jak przekuć swoją pasję na projekt społeczny skierowany do danej grupy wiekowej lub nastawiony na konkretną niszę zainteresowań. Nie zabrakło również opisu wyjazdów realizowanych w ramach programu Erasmus +, który umożliwia uczniom zwiedzanie świata oraz naukę poprzez wymianę doświadczeń kulturowych.

Podczas spotkania nie zabrakło aktywizujących form badawczych takich jak interaktywne ankiety prowadzone online z użyciem kodów QR oraz konkursu z nagrodami w postaci unikatowych gadżetów. Prezentacja obfitowała w ofertę warsztatów koordynowanych przez organizację „We are for U” oraz liczne zachęty mające na celu zmobilizowanie młodych ludzi do znalezienia w sobie odwagi, aby zaprezentować światu swe talenty, nie bać się korzystać z okazji, jakie oferują projekty społeczne, ale nader wszystko uczyć się na niepowodzeniach i porażkach będących naturalnym elementem rozwoju każdego człowieka na drodze do sukcesu.

Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie uczestników spotkania. Mamy nadzieję, że wiedza oraz entuzjazm, jaki próbowali nam dziś przekazać przybyli wolontariusze, udzieli się młodzieży Długosza i w nadchodzące wakacje da asumpt do podjęcia w nowym roku szkolnym wielu inicjatyw społecznych w naszej szkole.

Jakub Kostrzewski

Skip to content