Zakończenie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Tegoroczna IV edycja projektu była pod kryptonimem PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE. Projekt był zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023. W projekcie był realizowany przede wszystkim:

Priorytet 1 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiednich decyzji;

Priorytet 3 Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonów i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy…;

Priorytet 9 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Poprzez czytanie książek, uczniowie poznali i pogłębili wiedzę na temat wybranych krajów, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Wykonali wiele kart pracy, tworzyli plany wydarzeń do książek, odgrywali scenki, przeprowadzili akcję bookcrossingową zachęcającą innych do czytania, wykonali plakaty związane z treścią lektur, które następnie ozdobiły klasową salę i gry planszowe, które wykorzystywali później do wspólnych zabaw w czasie przerw. W projekcie brała udział klasa 3cSP, a koordynatorem była p. Katarzyna Sobolewska.

Katarzyna Sobolewska

Katarzyna_Sobolewska_-_Certyfikat_Klasy

Katarzyna_Sobolewska_-_Certyfikat_Nauczyciela

 

Skip to content