Półkolonie z Fundacją Anwil

Czas spędzony na półkoloniach to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie naturalnej ciekawości poznawczej dziecka. Niewątpliwie to również bardzo ważny czas spędzony wspólnie z rówieśnikami. Dodatkowo wyjścia poza teren placówki tworzą okazję do nauki uważności i przestrzegania różnorodnych zasad bezpieczeństwa, które są zawsze na pierwszym miejscu podczas organizacji wszelkich aktywności. Każda aktywność poza budynkiem placówki była źródłem wielu bodźców. Przykładowo, wycieczka przyrodnicza spełnia cele ruchowe i edukacyjne, ale umożliwia także swobodną zabawę i integrację.
Zajęcia wakacyjne to oprócz rozrywki, szansa na naukę nowych umiejętności i bezpiecznego korzystania z atrakcji. Doświadczenia wyniesione z zajęć wakacyjnych procentować będą w rozpoczynającym się po nich roku szkolnym. Dzięki projektowi wakacyjnemu nasza szkoła jeszcze bardziej realizowała swoje cele statutowe, m.in.:
– pomoc w rozwijaniu przez dzieci dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
– wspieranie dzieci w procesie osiągania samodzielności w dążeniu do wiedzy i dobra,
– rozbudzanie u dzieci odpowiedzialności za siebie i innych,
– wskazywanie dzieciom dróg, dzięki którym mogą osiągnąć zamierzone przez siebie cele życiowe i wartości ważne dla odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie.
Mamy nadzieję, że czas półkolonii był dla dzieci dobrym wstępem do udanych wakacji.
Ewa Jackowska
Skip to content