Uroczyste wręczenie zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty

„Vita sine litteris mors est.”

Wczesnym wakacyjnym przedpołudniem, w dniu wspomnienia bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, 6. lipca 2023 roku w gmachu ZSK im. ks. Jana Długosza odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty absolwentom szkoły podstawowej. Mimo, że uczniowie już mogli sprawdzić swój wynik od 3. lipca br. logując się na własne konta, do których dostęp otrzymali wcześniej w szkole, było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ było to ostatnie w tym gronie wspólne spotkanie i uroczyste odebranie ważnego dokumentu.

Uroczystość wręczenia zaświadczeń odbyła się w auli szkolnej, została zapoczątkowana wystąpieniem Księdza Dyrektora dr. Jacka Kędzierskiego, który w serdecznych słowach powitał zebranych oraz przekazał gratulacje wszystkim absolwentom, rodzicom i nauczycielom. Odniósł się do wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty. Pogratulował absolwentce Zuzannie Błaszczyńskiej najwyższego wyniku – z każdego przedmiotu egzaminacyjnego uczennica uzyskała 100%. Następnie pani wicedyrektor Bożena Sobierajska pogratulowała absolwentom wysokiego wyniku, po czym przedstawiła zebranym, w formie prezentacji multimedialnej, ogólne wyniki egzaminu. Do egzaminu ósmoklasisty w mijającym roku szkolnym  przystąpiło siedemdziesięcioro siedmioro uczniów. Dyrekcja podkreśliła, że średni wynik szkoły z języka polskiego wyniósł 74,83%, przewyższając znacznie wynik w kraju, który wyniósł 66%. Średni wynik z matematyki wyniósł 78,59%, podczas gdy średni wynik w kraju to 53%. Średni wynik z języka obcego nowożytnego (języka angielskiego) to 80,34,%, zaś średni wynik w kraju to 66%, natomiast z języka niemieckiego średni wynik wyniósł 84%, a średnia w kraju 53%. Średni wynik w naszej szkole to 79,44%.

Następnie, w pierwszej kolejności, Ksiądz Dyrektor wręczył zaświadczenia absolwentom, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90% do 100% możliwych do zdobycia punktów. W naszej szkole wynik w tym przedziale uzyskało dwadzieścioro uczniów, zaś na terenie całego kraju 10 817 osób. Najwyższy wynik wśród uczniów klas ósmych (100% ze wszystkich części egzaminu) uzyskała Zuzanna Błaszczyńska z kl. 8a. Następnie w czołowej dwudziestce znaleźli się: Aleksandra Kuchta kl. 8a, Hanna Kurdupska kl. 8a, Karol Żebrowski kl. 8b, Mateusz Babiński kl. 8c, Jan Bromirski kl. 8a, Jakub Kamiński kl. 8c, Gabriela Rafalska kl. 8b, Zuzanna Jarmuszewicz kl. 8c, Aleksander Piernikowski kl. 8b, Michalina Golańska kl. 8a, Bartosz Duda kl. 8a, Nadia Martyka kl. 8b, Jan Markowski kl. 8a, Hanna Kalinowska kl. 8c, Franciszek Wszelak kl. 8a, Helena Linowiecka kl. 8b, Zofia Popiołek kl. 8a, Nina Seligowska kl. 8b, Marika Skrzypińska kl. 8c.

Ksiądz Dyrektor podkreślił, że absolwentka Zuzanna Błaszczyńska, która uzyskała najwyższy wynik z egzaminu, otrzyma medal z rąk ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego podczas Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny we wrześniu. Następnie pozostali absolwenci odebrali zaświadczenia z rąk Księdza Dyrektora i wychowawców – wyczytywani przez panią wicedyrektor Bożenę Sobierajską. Każdy absolwent potwierdził podpisem odbiór swojego zaświadczenia. Ksiądz Dyrektor pogratulował wszystkim uczniom uzyskanych wyników oraz podziękował nauczycielom za wkład ich pracy. Zaprosił uczniów do kontynuowania nauki w naszym liceum, jednakże podkreślił, że każdy wybór ucznia uszanuje. Przypomniał, że każdy uczeń który wybierze Publiczne Liceum Ogólnokształcące, otrzyma od szkoły laptop, natomiast absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, którzy ukończyli szkołę uzyskując świadectwo z wyróżnieniem i wybrali nasze liceum jako pierwszą opcję w procesie rekrutacji, otrzymają dodatkowo pakiet edukacyjny. Na zakończenie została wykonana wspólna fotografia.

Wszystkim tegorocznym absolwentom serdecznie gratulujemy wysokich wyników. Dziękujemy za czas spędzony w naszej Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów. Wśród Was drodzy Absolwenci niech przetrwają wyjątkowe wspomnienia o latach spędzonych w Długoszu wraz z wykutą na frontonie gmachu szkoły łacińską sentencją: „Vita sine litteris mors est” (Życie bez nauki jest śmiercią).

Bożena Sobierajska- wicedyrektor SP kl. 5-8

Skip to content