Długosz potwierdza 100% zdawalności matury!

Na ten dzień, czyli ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, absolwenci szkół średnich czekali od maja. Zostały one udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dzisiaj, czyli w piątek 7 lipca, chociaż przystępujący do egzaminu dojrzałości mogli sprawdzić swoje wyniki poprzez zalogowanie się w internetowym systemie ZIU już dzień wcześniej.

Absolwentom trzech klas licealnych Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku świadectwa maturalne zostały wręczone w sposób uroczysty w szkolnej auli przez dyrekcję szkoły w obecności wychowawców w dniu opublikowania wyników o godz. 11.00.

Do egzaminu dojrzałości w Formule 2023 w Długoszu przystąpiło 64 abiturientów – uczniów klas IV LO – tylu też zdało maturę, chociaż oczekiwaniu na ostateczny rezultat nowej formuły towarzyszyła niepewność.

Wyniki szkoły okazały się wysokie. Z przedmiotów obowiązkowych znacznie przekroczyły one noty krajowe: 70,05% język polski PP (śr. kraj.  66%),  90,33 język angielski PP (śr. kraj. 85%), matematyka 74,41 (śr. kraj. 71%).

Średnia szkoły ze wszystkich zdawanych przedmiotów prezentuje się imponująco – 71, 83%. Warto zaznaczyć, że 25% zdających uzyskało średni wynik powyżej 80%, a 3 osoby powyżej 90 %. Najlepszymi maturzystami okazały się absolwentki kl. IV a LO – Julia Nidecka (93,14%), Weronika Kopaczyk (91,14%) i Julia Latecka (90,33%).

Julia Nidecka za najwyższy wynik egzaminu maturalnego zostanie nagrodzona Medalem ZSK, który zgodnie ze zwyczajem Długosza otrzyma z rąk księdza biskupa na Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny we wrześniu.

Zadowolenia z sukcesu swoich uczniów nie ukrywa dyrektor ZSK ks. dr Jacek Kędzierski, gdyż wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości podtrzymały chlubną tradycję szkoły – 100% zdawalność matury.

Dla młodych ludzi wkraczających w dorosłe życie matura stanowi przepustkę do dalszej edukacji na wyższych uczelniach. Życzymy, aby wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości pozwoliły spełnić marzenia o dostaniu się na  wymarzone studia.

Lidia Wiśniewska

 

Skip to content