Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

W piątek 14.07.2023r. o godz. 8:00 w siedzibie włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty przy ul. Brzeskiej 8 odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej powołanej w toku postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zadaniem nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego była skrupulatna prezentacja sposobu realizacji wybranego zagadnienia z listy zawartej w rozporządzeniu regulującym kwestie awansu zawodowego, odpowiedź na pytania odnoszące się do aktywności podejmowanych przez nauczyciela w okresie stażu, rozwiązanie zagadnienia problemowego przywołanego przez komisję w oparciu o konkretne przepisy prawa oraz określenie dalszych celów na mapie rozwoju zawodowego. Po przeprowadzeniu rozmowy, Pani Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel historii oraz geografii w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, otrzymała pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej na stopień  nauczyciela dyplomowanego. Obradom komisji przewodniczyła z ramienia Kuratorium Oświaty Pani Ewa Adamczyk, zaś z ramienia macierzystej szkoły członkinią komisji była również Pani wicedyrektor Bożena Sobierajska.

Serdecznie gratulujemy udanego dyplomowania Pani Katarzynie Kwiatkowskiej – popularyzatorce tematyki powstańczej, debaty oksfordzkiej oraz kwestii dot. racjonalnej gospodarki wodnej. Życzymy niezłomnej determinacji w dalszym podnoszeniu swoich kwalifikacji, a co za tym idzie jakości pracy naszej szkoły!

Jakub Kostrzewski

Skip to content