Kolejny awans zawodowy nauczyciela ZSK

W czwartek 20.07.2023r., w budynku włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku, doszło do posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, powołanej celem przeprowadzenia rozmowy mającej na celu doprowadzenie do nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego musiał zaprezentować sposób w jaki zrealizował wybrane zagadnienie z listy określonej w rozporządzeniu dot. awansu zawodowego, odpowiedzieć na pytania związane z jego działalnością w okresie odbywania stażu, rozwiązać przypadek problemowy postawiony przez komisję odnosząc się do konkretnych przepisów prawa, a także określić dalsze kierunki rozwoju zawodowego. W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Konrad Trokowski – nauczyciel chemii oraz matematyki w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, otrzymał pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Obradom komisji z ramienia Kuratorium Oświaty przewodniczyła p. Krystyna Sobczak, zaś macierzystą szkołę w składzie komisji reprezentował Dyrektor ZSK – ks. dr Jacek Kędzierski.

Gratulujemy uzyskania najwyższego stopnia awansu zawodowego Panu Konradowi Trokowskiemu – realizatorowi wielu projektów o tematyce chemiczno-środowiskowej w naszej szkole. Życzymy dużo cierpliwości oraz wytrwałości w dalszym rozwoju dydaktycznym, a także solidnej pracy na rzecz podnoszenia standardów kształcenia w naszej szkole!

Jakub Kostrzewski

Skip to content