Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w ZSK

Rok szkolny 2023/2024 uczniowie włocławskiego Długosza, jak na szkołę katolicką przystało, rozpoczęli w tym roku wyjątkowo dopiero 4. września o godz. 9.00 od wspólnej Eucharystii sprawowanej w bazylice katedralnej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

Skierowane do wiernych tego dnia Słowo Boże było bogate w edukacyjne motywy. W czytaniu z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan zebrani usłyszeli, iż nie mają trwać w niewiedzy i smutku, gdyż Pan w swoim czasie zstąpi z nieba i wskrzesi zmarłych. Słowa Ewangelii według św. Łukasza zobrazowały scenę, w której Jezus w dzień szabatu udaje się do synagogi, gdzie odczytując słowa z Księgi Proroka Izajasza ogłasza swe namaszczenie Duchem Św. oraz misję niesienia Dobrej Nowiny. Przytaczając słowa „Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie”, Jezus pokazuje, że rola nauczyciela nie zawsze bywa łatwa i wdzięczna, ale jest istotna, bo to on niesie „…dobrą nowinę…wolność…przejrzenie”.

W homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję wierni usłyszeli o Jezusie wyjaśniającym Pismo, który spotyka się z niezrozumieniem ze strony tłumu. Ksiądz biskup zwrócił uwagę na fakt, że Pan Bóg nie rozwiąże problemów, który wynikają z naszego lenistwa, ale nasza gorliwa modlitwa może być pomocna w zrozumieniu źródła naszych porażek i życiowych niepowodzeń. W tym celu warto angażować się w życie wspólnot – szkolnej, a zwłaszcza parafialnej. W codziennym postępowaniu bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, niczym Jezus z Ewangelii, który nie bał się ryzykować życiem przechodząc obok zagniewanego tłumu na stoku góry. Rozum, podobnie jak wiara, pochodzi od Boga i musi być nieustannie kształtowany. Podsumowując swe kazanie, Jego Ekscelencja nakreślił cztery niezawodne drogowskazy na drodze do sukcesu w przekroju roku szkolnego: systematyczność, zaangażowanie, słuchanie bardziej Boga niż ludzi oraz poddanie się woli Bożej.

Na koniec mszy św. głos zabrał Dyrektor ZSK – ks. dr Jacek Kędzierski. Poinformował zebranych, że w tym roku, poczynając od przedszkola po liceum, naukę w naszej szkole podejmie ponad 900 uczniów oraz podziękował ks. bp. za sprawowanie Eucharystii i wygłoszoną homilię. Następnie przekazano gratulacje nauczycielom, którzy w minionym roku uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego: p. Katarzynie Kwiatkowskiej (nauczyciel historii oraz geografii) oraz p. Konradowi Trokowskiego (były nauczyciel chemii i matematyki). Po nich, ks. dyr. wyczytał troje (z pięciorga) obecnych na mszy św. nauczycieli, którym następnie Jego Ekscelencja wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – byli to p. Urszula Bordyn, p. Justyna Paczkowska oraz p. Marcin Jaskólski. Medalem za najlepiej napisany egzamin maturalny w minionym roku szkolnym nagrodzona została Julia Nidecka.

Na progu nowego roku szkolnego życzymy uczniom, nauczycielom, wszystkim tworzącą wspólnotę szkolną Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku dużo zapału, wytrwałości oraz pogody ducha w podejmowaniu wyzwań edukacyjno-wychowawczych na każdy kolejnych dzień.

Jakub Kostrzewski

Skip to content