Spotkanie integracyjne dla wychowanków internatu

W dniu 05.09.2023r. odbyło się spotkanie wychowanków internatu z Dyrektorem ZSK  ks. dr. Jackiem Kędzierskim oraz kadrą internatu.

Na wstępie Ksiądz Dyrektor przywitał wszystkich zgromadzonych w świetlicy szkolnej, a Kierownik Internatu p. Aneta Wąsik przedstawiła wychowankom kadrę wychowawczą. W bieżącym roku szkolnym funkcje wychowawców w placówce pełnić będą: p. Milena Witkowska, p. Agnieszka Lasota – Staszak, p. Aleksandra Malinowska, p. Katarzyna Łękawska, p. M. Wenecki i p. D. Goldewicz. Następnie Dyrektor ZSK ks. Jacek Kędzierski omówił szczegółowo najważniejsze aspekty wychowawcze i opiekuńcze placówki. Poinformował zebranych o zasadach funkcjonowania monitoringu w placówce. Szczególną uwagę zwrócił na kwestie dotyczące postępowania w przypadku zachowań godzących w bezpieczeństwo wychowanków oraz zagospodarowanie czasu spędzanego w placówce (zajęcia sportowe, siłownia). Poinformował także, iż w bieżącym roku szkolnym internat, z uwagi na zakwaterowanie uczniów trenujących w miejscowym klubie koszykówki, będzie czynny również w weekendy. Na zakończenie omówione zostały przez Księdza Dyrektora kwestie dotyczące wyżywienia w internacie.

Pani Kierownik Internatu omówiła najważniejsze sprawy dotyczące porządku dnia w placówce oraz zasad funkcjonowania (m.in.: instrukcja postępowania z kluczami, ewidencja wyjść i wyjazdów z placówki itp.).Poinformowała wychowanków, iż wkrótce zostaną przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Wychowankowie mieli możliwość zadawania pytań oraz przedstawiania ewentualnych sugestii.

Życzymy naszym podopiecznym wielu sukcesów w nauce, kreatywności w rozwijaniu swoich pasji oraz poczucia domowej atmosfery w naszej placówce.

Dariusz Goldewicz

Skip to content