Żywa lekcja bolesnej historii – upamiętnienie ofiar byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

5. września uczniowie klas 2a oraz 2b LO wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym, który przybliżył młodemu pokoleniu dramatyczną wojenną historię Żydów, Romów, Sintich oraz dzieci czeskich, którzy stracili swe życie w wyniku działalności I nazistowskiego obozu zagłady na ziemiach okupowanej Polski.

Po nieco ponad godzinnej podróży z Włocławka do Chełmna nad Nerem, uczniowie, wraz z wychowawcami, rozpoczęli swoistą podróż w czasie na terenie muzeum, gdzie zwiedzali stałe ekspozycje tematyczne ukazujące zagładę ludzi trafiających do obozu prowadzonego przez hitlerowskich zbrodniarzy działających w ramach Sonderkommando. Spisane relacje świadków, przedmioty codziennego użytku, pamiątki rodzinne wystawione na widok publiczny przywołały ponury obraz miejsca, w którym najgorsze demony ludzkości odbierały człowieczeństwo bezbronnym ludziom. Przewodnik przybliżył zebranym opis eksterminacji trafiającej tu ludności, która dokonywała się w przewoźnych komorach gazowych. Łączna liczba ofiar na przestrzeni całego okresu działalności obozu (jesień 1941-kwiecień 1943r. oraz przez pewien czas w 1944r.) przekroczyła 250 000. Były one wywożone i grzebane w zbiorowej mogile na terenie pobliskiego Lasu Rzuchowskiego. Wejście do budynku ukazującego wnętrze jednego z pomieszczeń obozowych oraz film z relacją ocalałego świadka tamtych zdarzeń, opisującego drastyczne szczegóły grzebania zagazowanych gazami spalinowymi ludzi, pozostawiły po sobie ciszę i refleksję wśród uczestników wyjazdu na temat istoty człowieczeństwa i dramatu ludzi, którzy musieli znieść ogrom wojennego cierpienia.

Centralny punkt tego wyjazdu edukacyjnego stanowił przejazd na teren wspomnianego już Lasu Rzuchowskiego, gdzie w samo południe odbyła się polowa msza święta sprawowana w intencji pomordowanych ofiar Kulmhof, a także pokoju na całym świecie. Na miejsce przybyły liczne poczty sztandarowe szkół, harcerzy, straży pożarnych, służb leśnych, przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarnych. Eucharystii przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej Jego Ekscelencja Wiesław Alojzy Mering. Towarzyszyli mu liczni przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego. W wygłoszonej homilii biskup senior powiedział, iż ciężko zrozumieć co kryło się w sercach i sumieniach oprawców, którzy zgotowali tak bestialski los swym bliźnim. Zwrócił przy tym uwagę, że oprócz samej pamięci o tamtych zdarzeniach, ważne jest też zadośćuczynienie za popełnione winy. Ludzkim głosem sprzeciwu wobec tej porażającej historii jest nasza modlitwa. Lekcja, jaką wynosimy z tego miejsca, ma uchronić nasze serca od zatrucia nienawiścią i zachowuje swój uniwersalny charakter w każdych okolicznościach. Zło poraża serce człowieka, ale mobilizuje również ku dobru tych, którzy czynią dobro. Podsumowując swe przemyślenia, Jego Ekscelencja ukazał kwestię wiary oraz powinność czynienia sprawiedliwości jako centralne aspekty stanowiące fundament dzisiejszej uroczystości. Zwracając uwagę na symbolikę znajdującego się tu ołtarza, wskazał na nadzieję, jaką w tym miejscu śmierci niesie Zmartwychwstający Chrystus oraz na to, abyśmy wyciągnęli wnioski z dzisiejszej obecności, aby nie stać się „synami ciemności”.

Po zakończeniu Eucharystii delegacje udały się w pieszej procesji złożyć kwiaty w pobliżu miejscowych obelisków upamiętniających ofiarę tysięcy ludzkich istnień.

Za dofinansowanie wyjazdu składamy serdeczne podziękowania ks. dyr. Jackowi Kędzierskiego. Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem naszego drogiego katechety – ks. Adama Zielińskiego, który we wzorowy sposób zorganizował dzisiejszy wyjazd od strony logistycznej. Naszej młodzieży dziękujemy za dojrzałe zachowanie oraz postawę skupienia i refleksji.  Mamy nadzieję, że dzisiejsza żywa lekcja historii uświadomi naszej młodzieży jak wielkim darem jest wolność, pokój i wzajemny szacunek oraz pamięć o tych, którzy ponieśli męczeńską ofiarę życia, abyśmy my dziś mogli żyć w kraju, gdzie człowiek powinien być wsparciem, a nie wilkiem, swemu bliźniemu.

Katarzyna Kwiatkowska – wychowawczyni kl. 2a LO

Jakub Kostrzewski – wychowawca kl. 2b LO

 

 

Skip to content