Pierwsza w nowym roku szkolnym “środa u Długosza”

Już w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2023/2024, w środę 6 września, rodzice zostali zaproszeni na tzw. środę u Długosza. Spotkanie rozpoczęło się w szkolnej auli. Rodzice uczniów klas pierwszych zostali powitani przez ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, który gratulując wyboru Długosza jako szczególnego miejsca przekazywania wiedzy oraz wartości chrześcijańskich, objaśnił zebranym zasady funkcjonowania szkoły, uzasadnił konieczność dofinansowania działalności edukacyjnej oraz celowość obecności monitoringu w naszej placówce.
Następnie głos zabrały panie Aneta Wąsik i Andżelika Uzarczyk, które zapoznały rodziców z celami, tematyką oraz metodami prowadzonych w szkole zajęć wychowania do życia w rodzinie. Przedmiot ten nie należy do obligatoryjnych, a spotkanie ze specjalistkami od wdż miało zachęcić do skorzystania z treści tych zajęć dla kształtowania właściwych postaw społecznych, emocjonalnych i prorodzinnych wśród dorastającej młodzieży pobierającej edukację w szkole katolickiej.
Po spotkaniu w auli rodzice wraz z wychowawcami przeszli do sal lekcyjnych, gdzie odbyły się zebrania klasowe. Szczególnie ważne i wypełnione treścią były spotkania z rodzicami pierwszoklasistów LO, którzy otrzymali pakiet informacji o szkole, o obowiązujących w niej regulaminach oraz o zasadach ubezpieczenia swoich dzieci. Rodzice pobrali również hasła dostępu do dziennika elektronicznego, który stanowi główną formę kontaktu z wychowawcą i innymi nauczycielami. Mobidziennik pozwala rodzicom na bieżąco śledzić postępy dzieci, reagować na sytuacje niepokojące oraz usprawiedliwiać nieobecności. Spośród rodziców przybyłych na spotkanie zostały wybrane tzw. trójki klasowe, które zostały zaproszone na zebranie Rady Rodziców planowane na dzień 25 września.
Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie było przede wszystkim okazją poznania rodziców przez wychowawcę oraz początkiem czteroletniej współpracy, mającej służyć osiągnięciu przez młodzież jak najlepszych wyników w zakresie nauczania i wychowania.

Lidia Wiśniewska

Skip to content