Pierwszy w nowym roku szkolnym „czwartek w Małym Długoszu””

Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami. Jeszcze w tym samym tygodniu, czyli 7 września 2023 r. spotkaliśmy się z rodzicami naszych uczniów podczas tzw. czwartku w Małym Długoszu. Tradycyjnie spotkanie to zapoczątkował ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak witając serdecznie wszystkich przybyłych rodziców i jednocześnie dziękując za wybór „Małego Długosza” jako placówki wprowadzającej dzieci w świat szkolnej edukacji. Wyjaśnił również zasady funkcjonowania naszej szkoły, celowość stosowania w niej monitoringu oraz ofertę dodatkowych zajęć, która wyróżnia nas spośród innych szkół publicznych. Głos zabrała również pani Andżelika Uzarczyk, która w tym roku szkolnym będzie prowadziła w klasach 4 zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Przedstawiła rodzicom plan swojej pracy skupiający się na ukazywaniu wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Po spotkaniu w sali gimnastycznej rodzice przeszli do klas wraz z wychowawcami, którzy przekazali im najważniejsze informacje związane z ubezpieczeniem uczniów, Statutem i WSO oraz wszelkimi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły. Ważną kwestią był również wybór tzw. trójek klasowych, które spotkają się 20 września 2023 r. na Radzie Rodziców.

Życzymy wszystkim owocnej współpracy, wzajemnej życzliwości, cierpliwości, zaufania i oczywiście niesłabnącego zaangażowania w jakże złożony proces edukacyjny.

Ewa Jackowska

Skip to content