Sprzątanie świata w Małym Długoszu

Uczniowie klas 1c i 2c wiedzą, dlaczego należy sprzątać, dlatego ochoczo włączyli się w akcję “Sprzątania Świata” w dniu 20 września 2023 r. Od najmłodszych lat uczymy zasad dbania o środowisko. Uczniowie z chęcią włączyli się do akcji, by posprzątać Naszą Ziemię. Zbierali śmieci w okolicy Małego Długosza. W ramach tego działania dowiedzieliśmy się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej walorów. Jeśli świat będzie czysty, zdrowa będzie żywność, powietrze oraz woda. Celem tej kampanii jest nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i zainspirowanie społeczeństwa do działań zmierzających ku poprawie środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Orange oraz pani Aleksandrze Kolędzie-Lewandowskiej za wsparcie naszej akcji.

Ewa Jackowska

Skip to content