Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 odbyło się w dniu 26.09.2023 r. w Auli ZSK przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku. Spotkanie rozpoczął ks. Jacek Kędzierski Dyrektor ZSK, który przywitał zebrane osoby, podsumował zeszłoroczną działalność Rady Rodziców oraz nawiązał do  roli  i zadań jakie niesie ze sobą bycie jej członkiem. 

Dalszą część spotkania poprowadziła dotychczasowa przewodnicząca Pani Barbara Brożek-Tyrjan, która omówiła zadania do wykonania przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024. 

Obecni na spotkaniu dotychczasowi członkowie Rady Rodziców wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w jej pracach, dlatego zmian dokonano jedynie na miejsca objęte wakatem, na co  jednogłośnie zgodzili się wszyscy obecni na spotkaniu.

Wyboru dokonano na następujące wakaty:

 • Wiceprzewodniczący ds. przedszkola – wybrano p. Natalię Jakubowską 
 • Wiceprzewodnicząca ds. SP (1-4) – wybrano p. Jacka Bargielskiego 
 • Członek Rady Rodziców (SP 5-8) – wybrano p. Kingę Kwaśniewską 
 • Członek Rady Rodziców (LO) – wybrano p. Angelikę Jabłońską 
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – wybrano p. Wiolettę Balcerowską 

Obecny skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

 • Przewodnicząca – p. Barbara Brożek-Tyrjan (1c LO)
 • Wiceprzewodnicząca ds. przedszkola – p. Natalia Jakubowska (4-5-latki)
 • Wiceprzewodniczący ds. SP (1-4) – p. Jacek Bargielski (1a SP)
 • Wiceprzewodnicząca ds. SP (5-8) – p. Małgorzata Kurdupska (6b SP)
 • Wiceprzewodnicząca ds. liceum – p. Agnieszka Łukomska (2a LO)
 • Sekretarz – p. Karolina Kamedulska (2a SP, 6c SP)
 • Skarbnik – p. Magdalena Gutral (7a SP, 4a LO)
 • Członek Rady Rodziców (przedszkole) – Marta Borkowska (3-latki, 2a SP)
 • Członek Rady Rodziców (SP 1-4) – p. Anna Zielińska (4a SP)
 • Członek Rady Rodziców (SP 5-8) – p. Kinga Kwaśniewska (5c SP)
 • Członek Rady Rodziców (LO) – p. Angelika Jabłońska (1b LO)
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Wioletta Balcerowska (5a SP, 7a SP)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – p. Jacek Wiśniewski (7a SP, 4c SP)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – p. Eliza Kaczorowska (4a SP)
Skip to content