Diecezjalna pielgrzymka klas ósmych do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu

Tradycyjnie we wrześniu uczniowie klas ósmych z diecezji włocławskiej wzięli udział w pielgrzymce do Lichenia. W tym roku wspomniane wydarzenie odbyło się w środę 27. września, a patronowały mu słowa “Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Głównym celem pielgrzymki było pokłonienie się Matce Bożej Licheńskiej i powierzenie Jej swoich intencji. Uczniowie klasy 8a SP pod opieką wychowawcy p. Wioletty Piaseckiej oraz pani wicedyrektor Bożeny Sobierajskiej i ks. Marcina Ziółkowskiego swoją wyprawę ewangelizacyjną rozpoczęli od modlitwy przy grobie bp. Romana Andrzejewskiego i złożenia zniczy. Następnie ks. Marcin oprowadził uczniów po ważnych miejscach Lichenia – w ciszy i skupieniu udaliśmy się na “Golgotę” oraz odwiedziliśmy miejsca kultu Maryi.

Po spacerze licheńskimi dróżkami dotarliśmy do bazyliki wypełnionej po brzegi młodymi ludźmi. Najpierw rozpoczęło się spotkanie formacyjne, które poprowadził ks. Jakub Bartczak znany jako rapujący ksiądz. Kapłanowi akompaniował zespół muzyczny „Maksymalni” z Konina. Ksiądz mówił o potrzebie autentycznej relacji z Jezusem i wartości dojrzałej wiary. Nie zabrakło świadectw i szczerych wyznań. Z pewnością było to bardzo cenne doświadczenie dla młodych ludzi, którzy w swej naturze są pełni wątpliwości i poszukują prawdziwego oblicza Kościoła. Nauczania były przeplatane śpiewem, tańcem, a nawet rapowaniem „dla Jezusa”, bo warto robić „hałas dla Jezusa”. Ósmoklasiści zgromadzeni w bazylice byli pełni energii i z entuzjazmem śpiewali „ – Po co to wszystko? – Dla Jezusa”. Kapłan zachęcał do wsłuchania się w siebie i odkrycia głosu Boga, który na nas czeka. Zwracał także uwagę na wielką potrzebę świadków wiary. Wiara dojrzała objawia się w chęci spotkania z Chrystusem i tylko On nadaje sens naszemu życiu. „Pan Bóg powołuje Was, abyście zmieniali ten świat, a Kościół to przepiękna wspólnota podążająca ku Chrystusowi.

Po ewangelizacji ks. Biskup Ordynariusz Krzysztof Wętkowski przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji młodych, prosząc o wiarę i potrzebne dla nich łaski. Mszę św. koncelebrowało blisko 60 duszpasterzy, którzy na licheńską pielgrzymkę przybyli wraz ze swoimi podopiecznymi. To przecież pielgrzymka do domu Matki ludzi z sercami pełnymi miłości, ale także obaw i lęków. Młodzież tradycyjnie otrzymała dziesiątki różańca, które poświęcił ordynariusz włocławski. Na zakończenie liturgii ks. bp skierował do ósmoklasistów słowa zachęty, aby byli blisko Chrystusa, przygotowywali się do sakramentu bierzmowania i zawierzyli swoje życie Matce Bożej.

Za dodatkowe zaangażowanie okazane poprzez swój osobisty udział w pielgrzymce dziękujemy również trójce licealistów: Witoldowi Przewozikowskiemu (3A LO), Kamilowi Żelskiemu (3C LO) oraz Marcie Bychowskiej (4A LO).

Wioletta Piasecka

 

Skip to content