Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 2-6 października 2023 r. w naszej  szkole obchodziliśmy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmiało: “Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Głównym celem planowanych przedsięwzięć było upowszechnienie wiedzy na temat dysleksji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Istotne dla nas było również uświadomienie uczniom, że z dysleksją również można osiągać sukcesy, rozwijać talenty a co za tym idzie budować pozytywny obraz samego siebie. Europejskie Towarzystwo Dysleksji uznało 5 października 2023 r. za Dzień Dysleksji. Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja.

Termin „dysleksja’’ wywodzi się z języków greckiego i łacińskiego, w których przedrostek dys – oznacza brak czegoś, trudność, niemożność, a czasownik lego znaczy czytam. Dysleksja rozwojowa – zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określenie – rozwojowa wskazuje, że trudności istnieją od urodzenia, a nie są nabyte w późniejszym okresie życia. Symptomy występują na każdym etapie rozwojowym. Powinno się je dostrzec już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, choć wówczas mówi się o ryzyku dysleksji.

W ciągu całego tygodnia w naszej placówce dużo się działo. Uczniowie oglądali prezentacje multimedialne, z których mogli dowiedzieć się, że dysleksja to nie tylko trudności, ale również wybitne talenty. Najmłodsze  klasy brały  udział w zabawach i grach słownych, dzieci głoskowały i wykonywały ćwiczenia graficzne, które mogą pomóc w pięknym pisaniu.  Zadaniem klas  drugich było wykonanie pracy plastycznej z trudnością ortograficzną. Trzecioklasiści malowali  plakaty, z których powstała galeria „Sławni dyslektycy”.

Podczas zajęć komputerowych uczniowie dowiedzieli się, że nowe technologie stanowią doskonałą pomoc umożliwiającą uczniom z dysleksją kompensację doznawanych deficytów i wykonanie zadań w alternatywny sposób. Uczniowie klas drugich i trzecich pisali życiorysy sławnych dyslektyków: Hansa Christiana Andersena oraz Alberta Einsteina. Uczniowie najstarszych klas pisali dyktando Jesień  w sadzie. Uczniowie sami sprawdzali swoje prace i stawiali sobie oceny. Na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów i rodziców.

Poniżej galeria zdjęć z opisanych wydarzeń.

Kinga Musialik – pedagog specjalny
Andżelika Uzarczyk – pedagog szkolny

Skip to content