Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października był dla naszej społeczności szkolnej dniem szczególnym. Można uznać, że było to święto podwójne – po pierwsze pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zobowiązali się do przestrzegania reguł panujących w naszej szkole. Natomiast drugim ważnym wydarzeniem było świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela. W tym roku przypada również 250. Rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, która była centralnym organem władzy oświatowej w Polsce.

W południe w szkolnej auli rozpoczęły się uroczystości ślubowania, które przyjął Ksiądz Dyrektor ZSK dr Jacek Kędzierski. Pierwszoklasiści wypowiedzieli uroczyste słowa w obecności nauczycieli i pracowników szkoły. Wydarzenie to miało wymiar szczególny również dzięki oprawie muzycznej – wspólnemu odśpiewaniu hymnów przewodniczył chór szkolny pod dyrekcją pana Tomasza Centkowskiego. Warto zaznaczyć, że uczestnicy apelu byli zachwyceni tak wspaniałym wykonaniem tych ważnych pieśni dla naszego państwa i wspólnoty szkolnej.

Również w tym dniu Ksiądz Dyrektor przyznał nagrody dyrektora za wyróżniającą pracę nauczycielom z ,,dużego” i ,,małego” Długosza.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozluźnienie atmosfery – klasa 1 b LO zaprezentowała program artystyczny. Dotyczył on wizerunku nauczyciela w oczach różnych osób. Przedstawienie miało mieć formę humorystyczną i mam nadzieję, że tak właśnie było. Warto zaznaczyć, że uczniowie klasy 1 b samodzielnie wykonali dekoracje, drobne upominki-życzenia dla nauczycieli, a także po raz pierwszy wystąpili na ,,dużej scenie” 😊 Długosza. Dziękujemy solistom wybranym przez pana Centkowskiego, którzy swoimi wspaniałymi głosami  wspomogli naszą część artystyczną.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego dnia z serca dziękujemy. To wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wiele rad i ciepłych słów ze strony Szanownego Grona Pedagogicznego. Szczególnie dziękuję Pani Annie Baranowskiej i Panu Dawidowi Pacholskiemu za znaczną i konkretną pomoc przy tym przedsięwzięciu.

Aleksandra Michalak

Skip to content