Ekspozycja z okazji XXIII Dnia Papieskiego w Dużym Długoszu

W tym tygodniu przypada XXIII Dzień Papieski oraz Liturgiczne Wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w głównym holu naszej szkoły wita nas  jego wizerunek.

Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem “Cywilizacja życia” – są to słowa zaczerpnięte z encykliki “Evangelium vitae”, w której Jan Paweł II przypomina, że życie ludzkie ma swoją ogromną wartość, godność, głęboki sens i w oczach Bożych jest nienaruszalne na każdym etapie i bez względu na sytuację.

 “(…) społeczeństwo staje się zbiorowością jednostek żyjących obok siebie, ale nie połączonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zrealizować swoje cele niezależnie od innych czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych. Jednakże fakt, że także inni mają podobne dążenia, zmusza do poszukiwania jakiejś formy kompromisu, jeżeli społeczeństwo ma zagwarantować każdemu możliwie jak najwięcej wolności. W ten sposób zanika wszelkie odniesienie do wspólnych wartości i do prawdy absolutnej, uznawanej przez wszystkich: życie społeczne zostaje wystawione na ryzyko całkowitego relatywizmu. Wszystko staje się wówczas przedmiotem umowy i negocjacji; także owo pierwsze z podstawowych praw, jakim jest prawo do życia”. (EV, 20)

„Jest to zadanie przede wszystkim małżonków, którzy są wezwani, aby być przekazicielami życia na podstawie nieustannie odnawianej świadomości sensu rodzicielstwa, pojmowanego jako doniosłe wydarzenie, ukazujące, że życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować. (…) Przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności, która się urzeczywistnia przez bezinteresowny dar z siebie, i rozwijają w nich szacunek dla innych, poczucie sprawiedliwości, postawę serdecznej akceptacji innych, dialogu, wielkodusznej służby i solidarności oraz wszelkie inne wartości, które pomagają przyjmować życie jako dar”. (EV, 93)

Przypominając sobie słowa świętego Jana Pawła II pochylmy się nad tymi prawdami, abyśmy wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli budowali cywilizację prawdy, miłości i życia.

Andżelika Uzarczyk

Skip to content