Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Małym Długoszu

Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej. To wyjątkowy dzień, kiedy zauważamy, podkreślamy i doceniamy wszystkie działania nauczycieli i składamy życzenia wytrwałości oraz cierpliwości do dalszej, nie zawsze łatwej pracy. 13 października 2023 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sala była zapełniona po brzegi uczniami ubranymi w galowe stroje, nauczycielami oraz pracownikami obsługi i administracji.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2b i 2c pod opieką p. Ewy Jackowskiej i Kamili Kurdubskiej. Młodzi artyści zaprezentowali krótką inscenizację, w której słowem, pieśnią i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, za okazaną troskę o dobro wychowanków oraz za każdy uśmiech. Na zakończenie mali Długoszacy złożyli serdeczne życzenia nauczycielom. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Nie zabrakło również medali, na które zasłużyli wszyscy pracownicy Małego Długosza.

Kamila Kurdubska

Wykonanie “Najdłuższej laurki dla nauczycieli na świecie”

Skip to content