Ślubowanie klas pierwszych SP

W poniedziałek 16 października 2023 r. o godz. 16:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyła się bardzo ważna uroczystość –  ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia już od kilku tygodni pod okiem swoich wychowawczyń: p. Klaudii Majewskiej–Rybackiej, p. Gabrieli Goszcz i p. Katarzyny Sobolewskiej. Uczyły się dzielnie wierszyków, piosenek i tańców, a także wytrwale ćwiczyły podczas prób. Tego dnia w auli zapanowała wyjątkowa atmosfera, a dzieci ubrane w galowe stroje szkolne wyglądały przepięknie. Występ rozpoczął się polonezem, a następnie powitaliśmy wszystkich przybyłych na ślubowanie gości: księdza biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego, panią wicedyrektor Urszulę Brykalską, księdza wicedyrektora Sebastiana Tomczaka, przedstawiciela Rady Rodziców pana Jacka Wiśniewskiego, rodziców oraz najbliższych naszych pierwszaków, a także nauczycieli i pracowników szkoły.

Jako pierwszy głos zabrał ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, który zwrócił się do bohaterów uroczystości w ciepłych słowach zaczerpniętych z hymnu szkoły i porównał rozpoczętą naukę do gry na boisku życia, która wymaga wysiłku, poświęceń i zaangażowania w osiągnięcie celu. Ksiądz biskup pogratulował wykonania poloneza i wyraził nadzieję, że za 12 lat, gdy uczniowie będą maturzystami, ponownie wykonają ten taniec przed studniówką.

Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowanie na uczniów, którego dokonał ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Na koniec ksiądz dyrektor pochwalił wykonanie przez uczniów hymnu szkoły oraz wyraził zadowolenie z bardzo dobrego przygotowania dzieci i ich zaangażowanie w występ. W słowie do rodziców podziękował za wybranie Zespołu Szkół Katolickich oraz życzył zadowolenia i dumy z tak zdolnych dzieci.

Katarzyna Sobolewska

Skip to content