Różańcowa modlitwa za misje

Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku obchodzony pod hasłem „Misje sercem Kościoła”. Cały październik jest opleciony różańcem Maryi. Jest to szczególny czas, kiedy możemy jeszcze bardziej przybliżyć się do Matki Zbawiciela. 25 października cała nasza społeczność przedszkolna spotkała się na wspólnej modlitwie różańcowej. Każdy, od najmłodszych trzylatków aż do starszaków, na modlitwę przybył ze swoim różańcem. Na początku była rozmowa z dziećmi na temat misji, dzieci mieszkających w dalekich krajach, kto to jest misjonarz. Wszyscy zebrani poznali kolory terenów misyjnych i ludność tam mieszkającą. Najmłodsze dzieci przy muzyce „Schowaj mnie pod skrzydła Swe” miały specjalne zadanie do wykonania, aby w rytm piosenki falować na folii balonami w kolorach misji. Najstarsze dzieci z otrzymanych kółek z papieru układały piękny misyjny różaniec. Na koniec wszystkie różańce, trzymane w naszych dłoniach, zostały zaangażowane do modlitwy razem z Maryją. Prosiliśmy wspólnie o pokój na całym święci, o pokój w naszych rodzinach. Spełniliśmy Jezusowy nakaz „Tam, gdzie modlą się dwaj albo trzej, tam jestem pośród nich” Doświadczenia: pandemia i wojna pozostawiły w nas dużo lek o przyszłość. Różaniec może dać nam siłę, abyśmy wytrwale i mężnie świadczyli, że nie jesteśmy zostawieni bez pomocy. Mamy Ojca w niebie, który widzi wszystko i troszczy się o każdego z nas.

Z darem modlitwy s. Rut Renata Zawadzka

Skip to content