Klasa 2c w Centrum Edukacji Ekologicznej EkoSzkoła we Włoclawku

27 października 2023 r. uczniowie klasy 2c odwiedzili Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, aby wziąć udział w zajęciach zorganizowanych w Centrum Edukacji Ekologicznej EkoSzkoła. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu ekologii. Brali udział w mini wykładzie, wykonywali zadania, zdobywali również wiadomości dzięki prezentacji multimedialnej. Tematem przewodnim było właściwe spalanie odpadów. Spalając odpady w piecach trujemy siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę. Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci. Odpady niebezpieczne powinny być poddane recyklingowi lub unieszkodliwianiu w specjalistycznych instalacjach. Dzięki ciekawym zajęciom Długoszacy dowiedzieli się, co można palić w piecu, a czego nie powinno się spalać. Ponadto mieliśmy możliwość poznania sposobu działania i funkcjonowania MPEC oraz zwiedziliśmy wiele miejsc w zakładzie.

Serdecznie dziękujemy pracownikom MPEC za ciepłe przyjęcie i wspaniałe zajęcia.

Ewa Jackowska

Skip to content