Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli do włocławskiej katedry

Abyś źle nie umarł, żyj dobrze:
jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów!”

bł. bp Michał Kozal

 

Dnia 7 listopada 2023 r. odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli do Katedry Włocławskiej związana z Jubileuszem 900-lecia Diecezji Włocławskiej i 84. rocznicą aresztowania biskupa Michała Kozala, kapłanów, alumnów oraz nauczycieli Włocławka i okolic.

Uroczystości zgromadziły wiernych Włocławka i okolic, przedstawicieli placówek oświatowych pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Na modlitwie obecni byli też duszpasterze włocławskich parafii oraz pracownicy instytucji diecezjalnych, przedstawiciele władz samorządowych i liczne poczty sztandarowe, delegacje uczniów, nauczycieli włocławskich szkół oraz z terenu całej diecezji. Nie zabrakło licznej delegacji nauczycieli z Długosza na czele z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim. Po Eucharystii wszyscy zgromadzeni udali się w procesji, którą prowadził diecezjalny duszpasterz nauczycieli, ks. Sebastian Tomczak, do miejsca upamiętniającego uwięzienie bł. bpa Michała Kozala, księży, alumnów oraz miejscowej inteligencji. W miejscu pamięci została odmówiona modlitwa za pomordowanych w czasie II wojny światowej, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Pamiętajmy, że bł. bp Michał Kozal jest patronem Włocławka. 14 czerwca 1987 roku w Warszawie, podczas słynnej mszy przed Pałacem Kultury i Nauki, papież Jan Paweł II dokonał jego beatyfikacji. Biskup Michał Kozal oddał swoje życie, broniąc Ojczyzny, Kościoła i kapłanów. Świadkowie podkreślali jego heroiczną postawę, niezwykły optymizm, poświecenie dla drugiego człowieka. Wojna i okupacja nie zatarły w nim miłości do bliźniego. Postawa i życie biskupa Kozala są dla nas również dziś wzorem do naśladowania.

Katarzyna Wiśniewska

Skip to content