Klasy pierwsze LO w teatrze na przedstawieniu “Antygona”

Dnia 8 listopada pierwsze klasy liceum, wraz z polonistkami panią Lidią Wiśniewską i p. Aleksandrą Michalak oraz panią Ewą Nowak jako opiekunem, wybrały się do Teatru Impresaryjnego na spektakl pt. “Antygona”. Tak się złożyło, że tragedia Sofoklesa jest właśnie omawiana na lekcji języka polskiego jako lektura obowiązkowa, więc inscenizacja teatralna miała podwójne znaczenie. Stanowiła formę przybliżenia uczniom treści utworu, dając jednocześnie możliwość zestawienia zaprezentowanej wizji scenicznej ze zdobytą na lekcjach wiedzą o teatrze antycznym. Przedstawienie odbyło się w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego, dokąd na godz. 11.30 przybyła młodzież z kilku włocławskich liceów. Nowoczesne efekty świetlne ukazujące bratobójczą walkę Polinika i Eteoklesa wprowadziły widzów we właściwą treść dzieła przedstawioną w przejrzysty i przystępny sposób, tak że nawet osoba, która wcześniej nie znałaby tej antycznej tragedii, miałaby pełne wyobrażenie o losach tytułowej Antygony i pozostałych bohaterów utworu. Uwagę uczniów zwróciły również inne elementy spektaklu: muzyka, stroje i scenografia oraz staranna gra aktorska. Każdy z widzów, dzięki obejrzeniu wersji scenicznej lektury, mógł przypomnieć sobie jej treść i problematykę.

Lidia Wiśniewska 

Skip to content