Requiescat in pace! (RIP)

W tygodniu zbierania odpustów za zmarłych, uczniowie klasy 5a i 5b SP podczas lekcji religii odwiedzili podziemia katedry, w której spoczywają zmarli biskupi diecezji włocławskiej.

Dla wielu był to pierwszy kontakt z takim miejscem pochówku. Pomodliliśmy się za spoczywających tam, a zwłaszcza za śp. ks. bpa Stanisława Zdzitowieckiego, założyciela naszej szkoły. Zwróciliśmy też uwagę na epitafia – tablice upamiętniające zmarłych umieszczone na bocznych filarach katedry. Dowiedzieliśmy się o starej tradycji chrześcijańskiej umieszczania skrótu RIP na płytach nagrobnych, oznaczającym w języku łacińskim: requiescat in pace, czyli niech spoczywa w pokoju.

s. Maria Kowalik

Skip to content