Kurator Oświaty docenił wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Długoszu

W czwartek 9 listopada 2023 roku w Kuratorium Oświaty we Włocławku odbyło się spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Podczas spotkania uhonorowano szkoły podstawowe  rejonu włocławskiego, które miały najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

Po raz kolejny w uznaniu za uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty Ksiądz Dyrektor odebrał List Gratulacyjny z rąk Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Pani Marii Mazurkiewcz. Bardzo cieszy nas fakt, że władze oświatowe doceniły trud włożony w proces edukacyjny uczniów i ich nauczycieli.

Kozłowska Justyna

Skip to content