Szkolenie Kadry ZSK dot. profilaktyki przemocy seksualnej

W miniony poniedziałek 06.11. br. pracownicy Dużego oraz Małego Długosza wzięli udział w trzygodzinnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki przemocy seksualnej wobec uczniów szkoły katolickiej. Spotkanie w auli szkolnej poprowadziła Pani Barbara Borkowska.

Zagadnienia poruszone w trakcie trzygodzinnego szkolenia obejmowały kwestie takie jak uczynienie szkoły miejscem bezpiecznym dla uczniów, dbanie o bezpieczeństwo małoletnich w sieci, rozpoznanie różnych form wykorzystywania seksualnego, tryb podejmowania interwencji w przypadku podejrzeń dot. wykorzystania seksualnego, rodzaje wsparcia udzielanego osobom dotkniętym wykorzystaniem seksualnym, zasady określające ramy prawne dokumentów obejmujących ochronę dzieci i młodzieży w szkole.

Uczestnicy szkolenia otrzymali w formie elektronicznej oraz papierowej materiały szkoleniowe szczegółowo omawiające przedstawione zagadnienia oraz wypełnili ankietę ewaluacyjną podsumowującą przebieg szkolenia oraz dającą możliwość przekazania osobistych spostrzeżeń.

Szkolenie zostało zorganizowane w związku z wejściem w życie „Ustawy Kamilka”, która szczegółowo reguluje standardy dotyczące ochrony małoletnich oraz obliguje wszelkie podmioty prowadzące działalność na terenie szkoły do opracowania stosownych dokumentów wzmacniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w obliczu narastającego poziomu występowania zachowań noszących znamiona przemocy seksualnej.

s. Dorota Góźdź
psycholog szkolny

Skip to content