Alicja Paprocka stypendystką Prezesa Rady Ministrów

23 listopada 2023 r., w czwartek o godzinie 12:30 w gmachu Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów przez Kujawsko – Pomorską Wicekurator Oświaty – Panią Marię Mazurkiewicz.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że wśród laureatów znalazła się uczennica naszego liceum Alicja Paprocka z klasy 4b, której towarzyszył Ksiądz Dyrektor.

Uroczystość umiliła krótka część artystyczna oraz poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy Alicji takiego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!

Marzena Żuber – pedagog szkolny

Skip to content