Akcja Bezpieczeństwo – kolejowe ABC 2023

Uczniowie obecnej klasy 7c SP otrzymali pamiątkowe opaski na rękę oraz dyplom uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „Akcja Bezpieczeństwo” organizowanym w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Uczniowie stworzyli plakat z zakresu zachowania bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. Kampania Kolejowe ABC II to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Opiekun szkolny konkursu: Krzysztof Łodygowski

Skip to content